Nghiên cứu toàn bộ cơ thể người ở mức độ trên tế bào như xương, cơ, hệ thần kinh, các cơ quan nội tạng...

Nghiên cứu vi cấu trúc của tế bào, mô và các cơ quan trong quan hệ với các chức năng của chúng...

Nghiên cứu các quá trình cơ học, vật lý và hoá sinh xảy ra trong cơ thể sinh vật sống...

TIÊU ĐIỂM
Giới thiệu
 
Số lượt truy cập

Tổng số: 197402168
lượt xem từ 09/04/2009